Urlop? Koniecznie się ubezpiecz!

Czasy, kiedy wyjeżdżaliśmy na wakacje, biorąc wyłącznie „plecak i gitarę”, już dawno za nami. Swobodne wyjazdy w nieznane, nawet pod namiot, choć dalej mają wielbicieli, coraz częściej ustępują miejsca zorganizowanym wycieczkom, podczas których jedynym naszym obowiązkiem jest – odpoczywać. Niezależnie jednak od tego, jaką formą wypoczynku wybierzemy – zorganizowaną czy na własną rękę, pamiętajmy o ubezpieczeniu turystycznym!

Choroba, wypadek, kradzież lub zguba bagażu – w czasie urlopu może wydarzyć się wiele. Możemy nie tylko sami ulec wypadkowi, ale także być jego sprawcą lub np. niechcący zniszczyć czyjąś własność. Szczególnie gdy planujemy podróż w nieznane zakamarki świata, rozejrzyjmy się wśród ofert ubezpieczycieli i wybierzmy odpowiednią dla nas – podstawową lub rozszerzoną o dodatkowe bonusy, np. możliwość rezygnacji  w ostatniej chwili z opłaconej już wycieczki.

Ubezpieczenie podróżne warto wybierać świadomie, w zależności od stanu zdrowia, liczby członków rodziny (w tym małych dzieci), miejsca docelowego (jeśli np. wybieramy się do kraju ogarniętego wojną lub terroryzmem) zaplanowanych atrakcji (np. ekstremalnych sportów czy choćby wycieczek rowerowych). Czasem lepiej nie zważać na koszty i wybrać pakiety rozszerzone o dodatkowe opcje.

Zdrowie przede wszystkim

Jednym z najważniejszych argumentów przemawiających za ubezpieczeniem, szczególnie gdy wybieramy się poza granicę Unii Europejskiej jest to, że turystyczna polisa obejmuje koszty zarówno pomocy medycznej (porady lekarskiej, badań, nagłego zabiegu, hospitalizacji), jak i transportu medycznego do kraju. Ponadto w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu możemy liczyć nie tylko na pokrycie kosztów leczenia (łącznie z lekami, opatrunkami czy protezami), ale i na odszkodowanie.

Wykup ubezpieczenia jest bardzo ważny dla osób wybierających się w góry – zwłaszcza gdy jest to pierwsza taka wyprawa. Gdy zdarzy się wypadek na trasie lub zaginięcie, ubezpieczyciel sfinansuje poszukiwania oraz pomoc medyczną na miejscu wypadku.

Jeśli jest taka potrzeba, ubezpieczyciel pokryje także koszty opieki nad dziećmi, w czasie hospitalizacji rodzica. Gdy ubezpieczenie obejmuje taką opcję, możliwe jest zorganizowanie, oprócz transportu medycznego do kraju, także powrotu do domu pozostałych członków wyprawy – a wcześniej zapewnienie im schronienia na czas hospitalizacji osoby, która uległa wypadkowi. Rozszerzone pakiety pokrywają także koszty pobytu w hotelu w czasie rehabilitacji, jeśli stan zdrowia poszkodowanego nie pozwala na natychmiastowy jego powrót do kraju.

Inne ważne kwestie

W ramach ubezpieczenia turystycznego nie musimy się także obawiać zguby lub kradzieży, jeśli polisa uwzględni ubezpieczenie bagażu. Ubezpieczyciel powinien wtedy pokryć koszty poszukiwań zguby. Jeśli nasza własność zostanie skradziona lub uszkodzona (np. po włamaniu do pokoju), otrzymamy odszkodowanie. Ubezpieczyciel powinien także pokryć koszt zakupu niezbędnych rzeczy (ubrań, kosmetyków) w przypadku utraty bagażu lub podczas oczekiwania na jego odzyskanie.

Podczas wakacji może się zdarzyć nie tylko to, że sami ulegniemy wypadkowi, możemy także być jego sprawcą. Podróżne pakiety obejmują na ogół zarówno pomoc prawno-cywilną, jak i pokrycie kosztów leczenia i strat finansowych poszkodowanej przez nas osoby.

I wreszcie ostatnia rzecz. Zdarza się, że z ważnych przyczyn losowych czy zdrowotnych musimy nagle odwołać opłacony już wyjazd. Jeśli płacąc za wycieczkę zdecydujemy się na ubezpieczenie od kosztów rezygnacji, mamy szansę odzyskać część włożonych pieniędzy. Pamiętajmy jednak, że że przyczyna rezygnacji musi być dobrze udokumentowana i raczej nie może to być kaprys.